תקנון אתר אינטרנט | פרסום דיגיטלי לעסקים | Rancom Creative

פוסטים אחרונים

תקנון

/תקנון
תקנון הגרלה בפייסבוק – חבילה הכוללת אתר אינטרנט תדמיתי רספונסיבי + קידום בגוגל אורגני למשך שנה + אחסון ודומיין למשך שנה:
 
1.1 מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:
"הגרלה"- ההגרלה שתוכנית זו חלה עליה במסגרת "אתר אינטרנט + קידום בגוגל למשך שנה"
"משתתף"- הוא זה אשר עמד בתנאי ההשתתפות והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.
החל מיום 22.8.18 ועד יום 1.10.18 (להלן: "תקופת ההגרלה"), נערך בדף הפיסבוק "רנקום קריאייטיב" הגרלה העונה לשם "בניית אתר אינטרנט + קידום בגוגל למשך שנה בשווי 25,000 ש״ח".
 
1.2 הוראות תקנון זה הינן סופיות ומבטלות כל פרסום או מסמך אחר מלבד תקנות השימוש של פייסבוק המפורסמות בכתובת: https://www.facebook.com/legal/terms.
 
2. הדף יהיה רשאי להאריך או לשנות את משך ההגרלה או תחילתה, לערוך הגרלות נוספות ולהוסיף פרסים, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
 
3. יובהר כי המשתתף נדרש ללחוץ "לייק לדף העסקי של ״Rancom Creative" ו"שיתוף" ציבורי כמו גם לתייג אדם נוסף בפוסט ההגרלה. רק שיתוף ציבורי אנחנו יכולים לראות ששותף – ולכן רק שיתוף ציבורי ייכנס להגרלה.
בנוסף יש לתייג חבר, מכר או כל מישהו אחר שהיה מעוניין לזכות.
 
4. משתתפים אשר לא ימלאו את כל כללי ותנאי ההגרלה לפי המסומן בסעיף מס׳ 3 לא יוכלו להשתתף בה.
 
5. ההגרלה תבוצע על ידי מנהל הדף ושם הזוכה יפורסם בתאריך ה1.10.2018 בלייב בעמוד הפייסבוק הרשמי של חברת רנקום קריאייטיב.
 
6. נציג הדף יבחר באקראי את אחד המשתתפים אשר מילא אחר תנאי ההשתתפות בהגרלה על כל חלקיה.
 
7. הודעה פרטית תישלח לזוכה. על הזוכה לשלוח צילום דרכונים של הנוסעים לא יאוחר מ-48 לאחר פניית הדף בהודעה פרטית.
 
8. פירוט מלא של הפרסים המוגרלים:
בניית אתר אינטרנט רספונסיבי עד 10 עמודים בפלטפורמה וורדפרס בשפה העברית בלבד, עיצוב האתר יהיה תבניתי ולא עיצוב בהתאמה אישית.
קידום אורגני בגוגל ל10 מילות מפתח נבחרות למשך שנה אחת שלמה.
אחסון בנפח 2 ג׳יגה על שרת פרטי למשך שנה.
דומיין ישראלי\בינלאומי למשך שנה ללא עלות.
שווי הפרסים הינם 25,000 ש״ח להלן:
אתר אינטרנט רספונסיבי : 8000
קידום בגוגל למשך שנה: 1300 ש״ח לחודש (בשנה 15,600)
אחסון למשך שנה שלמה על שרת פרטי: 1350 ש״ח
דומיין למשך שנה: 50 ש״ח
סה״כ: 25,000 ש״ח
 
8.אספקת ובניית האתר תתבצע 14 ימי עסקים לאחר הזכיה בהגרלה.
 
9. השלמת בניית האתר תתבצע בתוך 60 עד 90 ימי עסקים.
 
9.1. אין התחייבות על דירוג במיקום מסויים בתקופת תהליך הקידום האורגני.
 
10. תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
 
11. בכל מקרה שמנהל הדף יראה לנכון לעשות כן, לפי שיקול דעתו המוחלט, הוא יהיה רשאי לדחות או להקדים את מועד ההגרלה (היום ו/או השעה), לפי שיקול דעתו.
 
12. אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 
13. היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו, אזי על הזוכה האחריות הבלעדית להודיע בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה וצילום דרכונו.
 
14. בני משפחת מנהלי הדף אינם יכולים לזכות בפרס.
 
15. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
 
16. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
 
בהצלחה